Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360661
Title Landschapsgericht ontwikkelen : een studie naar behoud en ontwikkeling van landschapskwaliteit via het RO-instrumentarium en mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe Wro
Author(s) Vogelzang, T.A.; Wielen, P.W.J.J. van der
Source Den Haag : LEI (LEI Rapport ) - 62
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landschap - regionale planning - ruimtelijke ordening - landschapsplanning - bestemmingsplannen - landscape - regional planning - physical planning - landscape planning - zoning plans
Categories Land Use Planning / Landscape Architecture (General)
Abstract Het rijk moet vanuit het landschapsbelang vooral stimuleren dat op provinciaal en gemeentelijk niveau één integrale structuurvisie wordt opgesteld, waarin landschapskwaliteiten en -doelstellingen voor het betreffende gebied concreet zijn geformuleerd. Dat is een aanbeveling in het recent verschenen LEI-rapport ‘Landschapsgericht Ontwikkelen’. In het rapport wordt geanalyseerd in hoeverre gemeenten door middel van de huidige bestemmingsplannen en het al dan niet gebruiken van flex-instrumenten landschapskwaliteit weten te realiseren. Ook is gekeken of de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die per 1 juli 2008 in werking treedt, hiertoe meer kansen zal bieden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.