Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360682
Title Tussenrapportage energie en teelt in de energieproducerende kas
Author(s) Zwart, H.F. de; Noort, F. van; Bakker, J.C.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 491) - 35
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) kassen - energie - energieterugwinning - productiemogelijkheden - transmissie - potplanten - gewaskwaliteit - glastuinbouw - greenhouses - energy - energy recovery - production possibilities - transmission - pot plants - crop quality - greenhouse horticulture
Categories Energy / Greenhouse Technology
Abstract Tussenrapportage van de gewaskwaliteit in de energieproducerende kas bij Hydro Huisman om Huissen. Een lichtminnend groentegewas en een lichtere kas zou een betere energieproductie hebben laten zien. Vanuit teelttechnisch oogpunt zijn de ervaringen overwegend positief. Er is een behoorlijke teeltversnelling zichtbaar en de plantkwaliteit is voor de meeste beproefde soorten gelijk of wat beter. Voor een enkele soort is de kwaliteit wat minder
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.