Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360855
Title Gezonde paddestoelen : bruikbaarheid van gezondheidsaspecten van in Nederland teelbare paddestoelen voor vermarkting
Author(s) Baars, J.J.P.
Source Horst : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Paddestoelen - 30
Department(s) PPO Paddestoelen
PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) eetbare paddestoelen - functionele voedingsmiddelen - voedingsmiddelenwetgeving - gezondheidswetgeving - consumenteninformatie - voeding en gezondheid - Nederland - edible fungi - functional foods - food legislation - public health legislation - consumer information - nutrition and health - Netherlands
Categories Food Law / Human Nutrition and Health
Abstract Een overzicht van de belangrijkste gezondheidsbevorderende aspecten van bijzondere paddestoelen (dit in andere paddestoelsoorten dan de champignon). Het staat buiten kijf dat paddestoelen allerlei stoffen bevatten met een therapeutische werking. Volgens de huidige Nederlandse wet mag echter niet met medische claims worden gewerkt om een product te vermarkten. Gezondheidsclaims zijn onder voorwaarden wel toegestaan. Het precieze verschil tussen gezondheidsclaims en medische claims is niet altijd helder. Veel hangt af van de precieze formulering. Wel is duidelijk dat gezondheidsclaims alleen zijn toegestaan als ze gebaseerd zijn op feiten. Een consument mag door onjuiste claims niet misleid worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.