Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361200
Title Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit. Een Walzeriaanse visie op bereikbaarheid en toegankelijkheid.
Author(s) Keulartz, F.W.J.
Source Filosofie en Praktijk 28 (2007)5. - ISSN 0167-2444 - p. 38 - 48.
Department(s) Applied Philosophy Group
MGS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) stedelijke planning - landgebruik - theorie - urban planning - land use - theory
Categories Urban Plans
Abstract Met behulp van Walzers notie van complexe gelijkheid kan aannemelijk gemaakt worden dat er bij de discussie over spreiding versus verweving daadwerkelijk sprake is van een dilemma waarbij telkens weer gezocht zal moeten worden naar balans tussen marktwerking en overheidsbemoeienis. . Dit artikel gaat over open of gesloten buurten en subculturen; over gated comminities. Wat dat laatste betreft, is dat terug te vinden in de door Soetert ontworpen kasteelbouw (Haverleij bij Den Bosch of Brandevoort bij Helmond. Over harde en zwakke grenzen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.