Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362267
Title Meerwaarde agrarische natuurverenigingen voor de ecologische effectiviteit van Programma Beheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 3
Author(s) Oerlemans, N.; Guldemond, J.A.; Visser, A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 52) - 60
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - ecologie - interviews - evaluatie - nederland - agrarisch natuurbeheer - associaties - landschapsbeheer - nature conservation - ecology - interviews - evaluation - netherlands - agri-environment schemes - associations - landscape management
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit onderzoek hebben we via een enquête en interviews onder agrarische natuurverenigingen (ANV’s) gekeken naar de mogelijkheden om de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer te versterken. Opvallende uitkomst is dat ANV’s die een collectief contract hebben afgesloten voor weidevogel- en slootkantbeheer, meer directe en indirecte maatregelen nemen om die effectiviteit te vergroten. Directe maatregelen betreffen bijvoorbeeld zogenaamde ecologische sturing, zoals het afsluiten met leden van contracten die ecologisch gezien op de juiste plaats liggen. Indirecte maatregelen betreffen het geven van een (al dan niet verplichte) cursus agrarisch natuurbeheer of een schouwcommissie, die beoordeelt of het beheer effectief is geweest. We bevelen de provincies dan ook aan om meer collectieve contracten mogelijk te maken, zoals voor landschapselementen. Trefwoorden: agrarische natuurvereniging; ecologische effectiviteit; Programma Beheer; collectieve contracten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.