Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362613
Title Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap
Author(s) Vlak, J.M.
Source Gewasbescherming 38 (2007)3. - ISSN 0166-6495 - p. 81 - 85.
Department(s) Laboratory of Virology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) virologie - tabaksmozaïekvirus - virussen - infectieziekten - plantenziekteverwekkers - virology - Tobacco mosaic virus - viruses - infectious diseases - plant pathogens
Categories Agricultural Virology (General) / History (General)
Abstract In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als wetenschapsgebied zowel nationaal als internationaal. Dit 125 jarig jubileum van de publicatie van Mayer valt samen met het vijftigjarig bestaan van de leerstoelgroep Virologie van Wageningen Universiteit. Tevens is dit een goede gelegenheid om te laten zien dat de activiteiten van de huidige leestoel Virologie voortbouwen op de bevindingen van Mayer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.