Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362980
Title Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'Effectieve micro-organismen'
Author(s) Lürling, M.F.L.L.W.; Euwe, M.; Tolman, Y.
Source Wageningen : WUR (Rapport / Wageningen UR, Leerstoelgroep Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer M342) - 71
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) cyanobacteriën - waterkwaliteit - verontreinigingsbeheersing - preventie - stedelijke gebieden - randmeren - zuidelijk flevoland - cyanobacteria - water quality - pollution control - prevention - urban areas - randmeren - zuidelijk flevoland
Categories Water Quality
Abstract Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden blauwalgen in de havenkom van Almere-Haven plaatsvinden. Dit gebeurde in 2006 en in mindere mate in 2007, ondanks allerlei in 2007 getroffen effectgerichte maatregelen. De opeenhopingen van blauwalgen zijn onwenselijk vanwege de mogelijke overlast (stank) en gezondheidsrisico’s. Aanvullende maatregelen lijken gewenst. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit, het werkingsmechanisme en eventuele neveneffecten van één van de in 2007 vooralsnog afgevallen mogelijke bestrijdingsmethodes van overmatige blauwalgenbloei, de Effectieve Micro-organismen (EM) modderballen is gericht onderzoek gedaan door middel van laboratoriumexperimenten met de EM-modderballen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.