Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363039
Title De bijdrage van visvijvers aan de nutriënthuishouding op gemengde kleinschalige landbouwbedrijven
Author(s) Verdegem, M.C.J.; Muendo, P.N.
Source Aquacultuur 22 (2007)1. - ISSN 1382-2764 - p. 26 - 32.
Department(s) Aquaculture and Fisheries
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - gemengde landbouw - voedingsstoffenbalans - visvijvers - visteelt - voedingsstoffenbeschikbaarheid - experimenteel veldonderzoek - toegepast onderzoek - farm management - mixed farming - nutrient balance - fish ponds - fish culture - nutrient availability - field experimentation - applied research
Categories Aquaculture
Abstract Vijvers kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de nutriëntenkringloop op gemenge landbouwbedrijven. Het integreren van water- en landgebonden productie in gemengde bedrijven kan leiden tot een verhoogde efficiëntie van het nutriëntengebruik. Bij evaluatie van de visteelt wordt vaak alleen gekeken naar de oogst zonder aandacht voor andere voordelen van visteelt zoals waterbeschikbaarheid of efficiëntie van nutriëntengebruik. Bovendien verkiezen boeren vaak geformuleerde voeders, hoewel het voordeel voor de oogst hiervan niet evident is in de gemiddelde eenvoudige onbeluchte vijvers. Een onderzoeksproject is gestart om mogelijkheden voor verbetering in kaart te brengen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.