Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363337
Title Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften
Author(s) Craeymeersch, J.A.M.; Stralen, M.R. van; Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Mesel, I.G. de
Source Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C084/07) - 25
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - schaaldieren - ensis - kustwateren - visbestand - visstand - inventarisaties - monstertrekkers - uitrusting - shellfish fisheries - shellfish - ensis - coastal water - fishery resources - fish stocks - inventories - samplers - equipment
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Ten behoeve van het beleid voor de visserij inventariseert Wageningen IMARES in opdracht van het ministerie van LNV sinds 1995 jaarlijks de verspreiding en het bestand van een aantal schelpdieren in de Nederlandse kustzone. De laatste jaren is de aandacht vooral op mesheften komen te liggen. De daarbij gebruikte monstertuigen zijn echter niet geschikt voor een goede inventarisatie van mesheften, omdat deze dieren veel dieper in het sediment voorkomen dan de bemonsterde diepte (7910cm). Daardoor is het niet mogelijk een goed en kwantitatief beeld te krijgen van de bestandsdynamiek, de visserijdruk of de relatie tussen mesheften, vissers en vogels.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.