Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363397
Title Invloed van de omgevingstemperatuur op de slachtkwaliteit van biologisch gehouden varkensd
Author(s) Gosselink, J.M.J.; Jongbloed, A.W.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 06/I01038) - 14
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische landbouw - varkenshouderij - karkaskwaliteit - rugspek - organic farming - pig farming - carcass quality - backfat
Categories Meat and Meat Products / Animal Housing, Management and Care / Farm Management / Farming Systems / Animal Health and Welfare / Animal Nutrition and Feeding (General) / Economics (General) / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General) / Animal Breeding and Genetics (General) / Food Quality and Safety
Abstract Er is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd om oorzaken voor de slechtere spekdikte en vleespercentage bij biologische varkens te achterhalen, waarbij de aandacht geconcentreerd werd op de omgevingstemperatuur. De slachtkwaliteit is afhankelijk van veel factoren die de aanzet van eiwit en vet beïnvloeden. Naast de omgevingstemperatuur, seizoen en het gebruik van meer of minder strooisel en ook het soort strooisel in de stal, spelen het voerniveau, gewichtstraject, ras of kruising, sekse, beweging en mogelijk groepsgrootte een rol. Ook zou het soort voer (veel of weinig fermenteerbare non-starch polysacchariden) nog een rol kunnen spelen. De slachtkwaliteit wordt mogelijk al beïnvloed in de zoogperiode: bij een lage omgevingstemperatuur (
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.