Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364523
Title Mondiale verspreiding HF-genen: spermahandel jaarlijks goed voor 100 miljoen euro
Author(s) Oldenbroek, J.K.; Fikse, J.K.; Hiemstra, S.J.
Source Veeteelt 24 (2007)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 15.
Department(s) Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Wageningen Livestock Research
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - rundveerassen - melkopbrengst - dierveredeling - dierenhandel - markteconomie - duurzaamheid (sustainability) - internationale handel - rundvee - dairy farming - cattle breeds - milk yield - animal breeding - trade in animals - market economics - sustainability - international trade - cattle
Categories Animal Breeding Methods and Reproduction / Trade Sector / Cattle
Abstract Hoogproductieve rassen, zoals Holstein Friesian, verdrijven de lokale rassen door wereldwijde handel in fokvee en sperma. Een actieplan moet ervoor zorgen dat genetische diversiteit behouden blijft. Aan de hand van cijfermateriaal laten onderzoekers zien dat Amerika toonaangevend is in de wereldwijde spermamarkt en dat Duitsland en Nederland de grootste exporteurs zijn van levend vee. Tevens wordt op het belang van duurzaamheid in de fokkerij gewezen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.