Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364617
Title WUR Glastuinbouw onderzoekt werking bodemfungiciden in anjer
Author(s) Hofland-Zijlstra, J.D.
Source Onder Glas 5 (2008)3. - p. 54 - 54.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) kassen - anjers - beworteling - plantenziekteverwekkende schimmels - bodemschimmels - fungiciden - mycorrhizaschimmels - streptomyces - trichoderma harzianum - groeibevorderaars - gewasbescherming - glastuinbouw - greenhouses - carnations - rooting - plant pathogenic fungi - soil fungi - fungicides - mycorrhizal fungi - streptomyces - trichoderma harzianum - growth promoters - plant protection - greenhouse horticulture
Categories Fungicides, Bactericides / Plant and Crop Protection (General)
Abstract WUR Glastuinbouw heeft in opdracht van de landelijke commissie anjer het gebruik van vier fungiciden met een groeibevorderende werking in de anjerteelt onderzocht. Uit literatuurstudie blijkt dat met name Aliette en Previcur de wortelontwikkeling bevorderen. Over de effecten van Fenomenal is nog weinig bekend en bij Ridomil Gold moet een teler alert zijn op resistentie. Het product Trianum, gebaseerd op de schimmel Trichoderma harzianum, zou een goed biologisch alternatief kunnen zijn voor extra groei
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.