Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364983
Title Haringlarvensurveys seizoen 2007 - 2008: reisverslagen en resultaten
Author(s) Damme, C.J.G. van; Bakker, C.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. 08.008) - 23
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) visserij - visbestand - haringen - bemonsteren - larven - monitoring - visstand - visvangsten - fisheries - fishery resources - herrings - sampling - larvae - monitoring - fish stocks - fish catches
Categories Fisheries
Abstract In de periode september 2007 tot januari 2008 zijn er door IMARES weer drie haringlarvensurveys uitgevoerd met de Tridens. In september zijn het Buchan gebied, Centrale Noordzee en Doggerbank bemonsterd en in december en januari de zuidelijke Noordzee en het oostelijk Kanaal. Vanwege slechte weersomstandigheden was het niet mogelijk om tijdens de september en januari reizen het gehele geplande stationsnet te bemonsteren. Desondanks is er toch een goede verspreide bemonstering van het gehele gebied geweest
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.