Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365828
Title 'Weerstand tegen schaalvergroting gaat veel dieper dan ik dacht'
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 14 - 15.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) intensieve landbouw - aanvaardbaarheid - communicatie - public relations - intensieve veehouderij - grote landbouwbedrijven - systeeminnovatie - intensive farming - acceptability - communication - public relations - intensive livestock farming - large farms - system innovation
Categories Farming Systems / Agricultural Economics (General)
Abstract Met systeeminnovatie ontmoet je weerstand. Dat was de boodschap die hoogleraar systeeminnovatie aan de Universiteit van Amsterdam, de onderzoekers van de systeeminnovatieprogramma’s van Wageningen UR bij de start al meegaf. In de maatschappelijke discussie rondom megabedrijven lijkt de kloof tussen boer en burger onoverbrugbaar. ‘Je kunt hier twee lessen uit trekken: ken je geschiedenis, in dit geval de weerstand tegen schaalvergroting, ook bij boeren zelf. Maar ook: ken het heden, ofwel wat leeft er echt in de maatschappij. In dit geval dat de kloof tussen stad en platteland veel groter is dan ik had gedacht. Burgers hebben een beeld van de landbouw, die niet meer klopt met de werkelijkheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.