Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365986
Title Deskstudie financiële gevolgen aaltjesbesmetting
Author(s) Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.; Waal, B.H.C. van der
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 44
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) plantenparasitaire nematoden - economische analyse - schade - oogstverliezen - nematodenbestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - aardappelen - suikerbieten - fabrieksaardappelen - plant parasitic nematodes - economic analysis - damage - yield losses - nematode control - plant protection - arable farming - farm management - potatoes - sugarbeet - starch potatoes
Categories Plant Parasitic Nematodes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Aan de hand van een aantal voorbeeldbedrijven zijn de gevolgen van een aaltjesbesmetting systematisch in kaart gebracht om via bedrijfseconomische berekeningen tot een objectieve schadebepaling te komen. Doel van dit project was om concreet inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen van aaltjesbesmettingen zijn op bedrijfsniveau
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.