Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366081
Title TRAK: voedselkwaliteit op het spoor : op weg naar een transparant beleidsafwegingskader
Author(s) Bracke, M.B.M.; Bakker, E. de; Beekman, V.; Jansson, K.; Graaff, R.P.M. de
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - 75
Department(s) Research
LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
Applied Philosophy Group
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouwbeleid - overheidsbeleid - besluitvorming - voedselkwaliteit - selectiecriteria - waarden - consumenten - politiek - nederland - scenario planning - agricultural policy - government policy - decision making - food quality - selection criteria - values - consumers - politics - netherlands - scenario planning
Categories Agricultural Policy
Abstract Dit rapport presenteert de methodiek TRAK: een instrument waarmee verschillende beleidsscenario's transparant tegen elkaar kunnen worden afgewogen met behulp van een verzameling van criteria die samen alle relevante waarden dekken. Op deze wijze kan het voor consumenten en politici inzichtelijker worden gemaakt hoe allerlei waarden en belangen (zoals volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel) in het beleid zijn meegenomen en gewogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.