Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366608
Title Recreatiemotieven en belevingssferen in een recreatief landschap : literatuuronderzoek
Author(s) Goossen, C.M.; Boer, T.A. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1692) - 78
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) openluchtrecreatie - actieve recreatie - motivatie - perceptie - belevingswaarde - landschapsbeleving - outdoor recreation - active recreation - motivation - perception - experiential value - landscape experience
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Environmental Psychology
Abstract De zoektocht naar “belevenissen” wordt steeds meer beschouwd als de primaire drijfveer achter veel recreatieactiviteiten. De beleidsopgave van de toekomst is dan ook om in te spelen op de diversiteit van de vraag en afwisseling in het aanbod te creëren. Om dit te onderzoeken is een literatuurstudie uitgevoerd naar verschillende indelingen van doelgroepen in de recreatie. Het blijkt dat een indeling naar motieven de beste mogelijkheid biedt om de vraag te koppelen aan een recreatief aanbod. Vijf motieven worden onderscheiden, die van elkaar verschillen in recreatief gedrag en wensen ten aanzien van de inrichting en beleving van gebieden. Deze vijf motieven zijn gezelligheid, er tussen uit, interesse, opgaan in andere wereld en uitdaging. In omvang is “er tussen uit” het grootst, gevolgd door gezelligheid. Het motief “uitdaging” is het kleinst in omvang. Met deze motieven moet het mogelijk zijn om bepaalde belevingssferen te creëren in gebieden. Dit zal in een vervolgstudie nader worden onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.