Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366907
Title Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal
Author(s) Hebinck, K.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1678) - 37 p.
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) geomorfologie - databanken - geografische informatiesystemen - bodemtypen (lithologisch) - nederland - geologie - bodem - kaarten - uiterwaarden - waal - geomorphology - databases - geographical information systems - soil types (lithological) - netherlands - geology - soil - maps - river forelands - river waal
Categories Geomorphology
Abstract In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling van het sediment van de uitwerwaarden van de Waal. De opgenomen boringen zijn een samenvoeging van de beschikbare boringen uit de archieven van Universiteit Utrecht, TNO en Alterra. Aan de hand van de boringen zijn er kaarten van kleiafzettingen in de uiterwaarden gemaakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.