Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367692
Title Biologische bedrijven als ark van Noach : naar een nieuw beloningssysteem voor natuur- en landschapsbeheer
Author(s) Stortelder, A.H.F.; Bruinsma, J.L.M.; Hendriks, K.; Korevaar, H.; Smeding, F.; Willems, S.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1711) - 91
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Soil Science Centre
Agrosystems
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) biologische landbouw - landschapsbescherming - inkomsten uit het landbouwbedrijf - nederland - innovaties - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - organic farming - landscape conservation - farm income - netherlands - innovations - agri-environment schemes - landscape management - multifunctional agriculture
Categories Organic Farming / Nature Management (General)
Abstract Biologische bedrijven hebben relatief hoge natuur- en landschapswaarden. Er is echter veel meer mogelijk. Anton Stortelder verkende samen met collega’s en boeren in drie regio’s hoe biologische boeren de kwaliteit van natuur en landschap verder kunnen versterken. In de Noordoostpolder (akkerbouw op kleigronden), Noordwest-Overijssel – Zuidwest-Drenthe (overgang veengrond-zandgrond) en De Graafschap (zandgebied met landgoederen) zijn de streekeigen natuur- en landschapswaarden verkend en is een peiling gehouden onder de biologische boeren uit die regio’s over hun motivatie en ideeën ten aanzien van de versterking van hun rol als natuurbeheerder
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.