Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367891
Title Ecologie en beheersing van zwarte vlekkenziekte in peen : resultaten onderzoek 2005/2006
Author(s) Wanders, J.; Meier, R.; Booij, C.J.H.; Velema, E.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Rapport PPO 500086)
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Biointeracties and Plant Health
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) groenteteelt - veldgewassen - wortelgewassen als groente - daucus carota - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - zuurgraad - bewaarziekten - detectie - vegetable growing - field crops - root vegetables - daucus carota - plant protection - plant pathogenic fungi - rhizoctonia - acidity - storage disorders - detection
Categories Root and Tuber Crops / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Bij Parijse peen en waspeen treden er al voor de oogst vaak verschijnselen op waarbij donkere vlekken ontstaan. De partij peen kan hierdoor onverkoopbaar worden. In dit project is getracht om de oorzaak te vinden. De aangeleverde penen bleken aangetast te zijn door Rhizoctonia solani. Er werd geen relatie met de aanwezigheid van nematoden vastgesteld. Wel leek er een relatie met de pH te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.