Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368073
Title Meeldauw in komkommer
Author(s) Gaag, D.J. van der; Dik, A.J.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2004
Keyword(s) vruchtgroenten - komkommers - komkommerfamilie groenten - sphaerotheca - sporen - rassen (planten) - gewasbescherming - fruit vegetables - cucumbers - cucurbit vegetables - sphaerotheca - spores - varieties - plant protection
Categories Fruit Vegetables / Plant Pathogenic Fungi
Abstract De schimmel tast bladeren en stengels aan. Op de aangetaste delen ziet men wit schimmelpluis. Aantasting kost opbrengst. De veroorzaker van de ziekte is Sphaerotheca fusia. De schimmel kan alleen komkommerachtigen aantasten en groeit op levende plantendelen. De sporen (conidia) kunnen ongeveer een week overleven en kunnen met de wind over grote afstanden worden verspreid. Naast de vatbare rassen zijn er rassen met een redelijk niveau van partiële resistentie en rassen met een hoog niveau van partiële resistentie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.