Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368524
Title Ontwikkeling van een emerging risks identificatie systeem : (resultaten 2006 en vervolgactiviteiten in 2007)
Author(s) Roest, J.G. van der; Marvin, H.J.P.
Source Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid 2008.105) - 13
Department(s) RIKILT - Business Unit Safety & Health
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) voedselveiligheid - risicoschatting - risicofactoren - visverwerkende industrie - visverwerking - zalm - food safety - risk assessment - risk factors - fish industry - fish processing - salmon
Categories Food Quality and Safety
Abstract Het beleid (Ministerie van LNV) heeft de wens geuit om vroegtijdig nieuwe problemen van voedselveiligheid te kunnen signaleren. Het huidige (4-jarige) Emerging Risks-onderzoek binnen het BO-programma maakt daar onderdeel van uit. In het jaar 2006 is een verdieping verricht naar indicatoren die van belang zijn voor identificatie van potentiële nieuwe en onvoorziene risico’s waarbij de visproductieketen en in het bijzonder de zalmproductieketen als voorbeeld is genomen. Daarnaast is tijdens een mini-conferentie de mening gepeild van en kennis uitgewisseld met experts over early warning systems afkomstig uit Nederland (RIKILT, VWA, RIVM, LEI, AFSG en TNO) en uit het buitenland (DEFRA (UK), EFSA (Italië), ECDC (Zweden) en FAO (Italië). Hierbij is ook gediscussieerd over de rol van de stakeholders en hun percepties met betrekking tot emerging risks. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek uit 2006 en geeft daarnaast inzicht in de vervolgactiviteiten die in 2007 zijn uitgevoerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.