Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369470
Title Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming
Author(s) Lindeboom, H.J.; Dijkman, E.M.; Bos, O.G.; Meesters, H.W.G.; Cremer, J.S.M.; Raad, I. de; Bosma, A.
Source Den Burg : Wageningen Imares - ISBN 9789074549127 - 289 p.
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2008
Keyword(s) zoogeography - ecology - nature conservation - north sea - inventories - fauna - aquatic ecology
Categories Marine Ecology
About In deze atlas zijn de verspreidingskaarten van bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren bij elkaar gebracht in relatie tot de potentieel te beschermen gebieden die door de Nederlandse overheid bij de EU zullen worden aangemeld. Het gaat om twee kustgebieden langs het zuidelijke en noordelijke deel van de Nederlandse kust, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank. Deze atlas dient om de ecologische waarden van de te beschermen gebieden in kaart te brengen en als basis voor het formuleren van de instandhoudingsdoelen voor de aangewezen gebieden. Omdat het beheer uiteindelijk zal gaan om de regulatie van menselijke invloeden zijn in deze atlas ook een aantal gebruikskaarten opgenomen. Met deze atlas wordt zo een verdere stap gezet in de richting van een duurzaam beheer en behoud van het mariene ecosysteem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.