Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369740
Title Uitspoeling van stikstof en fosfaat na toediening van slootbagger op veengrond : een verkennende laboratorium studie
Author(s) Rietra, R.P.J.J.; Beek, C.L.; Harmsen, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1703) - 32
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) veengronden - bodemchemie - kwel - bagger - nitraten - fosfaten - chemische analyse - peat soils - soil chemistry - seepage - dredgings - nitrates - phosphates - chemical analysis
Categories Soil Chemistry
Abstract Bagger uit slootbodems heeft mogelijk invloed op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater. In een verkennende studie zijn lysimeters gevuld met slootbagger met of zonder een laag bodem onderin. Gedurende een periode van 60 dagen is per behandeling het percolaat uit de lysimeters geanalyseerd op orthofosfaat, nitraat, ammonium, organische stikstof en opgeloste organische stof. Bij aanvang, halverwege en aan het einde van de periode is een lysimeter met bagger geofferd voor analyse van de vaste fase (organische stof gehalte, koolstofgehalte, totaal fosfaat en totaal stikstof) en bodemvocht. Per baggerronde wordt ongeveer 366 kg N ha-1 en 19 kg P ha-1 toegediend. Uit deze bagger kan potentieel veel N en P uitspoelen De uitgespoelde hoeveelheden geven een indicatie van de belasting van de bodem en het oppervlaktewater (via bodem of via oppervlakkige afstroming). Uit de behandelingen zonder grond blijkt dat de uitspoeling 4,7 kg N ha-1 en 1,3 kg P ha-1 bedraagt gedurende de experimentele periode van 58 dagen. Dit zijn relevante hoeveelheden ten opzichte van de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.