Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369794
Title Is de hamster gebaat bij bejaging van de vos?
Author(s) Haye, M.J.J. la; Muskens, G.J.D.M.; Kats, R.J.M. van; Kuiters, A.T.
Source De Levende Natuur 109 (2008)5. - ISSN 0024-1520 - p. 187 - 191.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) hamsters - fauna - geïntroduceerde soorten - natuurlijke vijanden - predator prooi verhoudingen - vossen - introduced species - natural enemies - predator prey relationships - foxes
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract Om de kans op een succesvolle herintroductie van de Hamster zo groot mogelijk te maken, zijn de afgelopen jaren naast het aangepaste beheer ook andere beschermingsmaatregelen genomen, waaronder het afschieten van vossen. Het afschieten van vossen is controversieel. Voor tegenstanders van afschot speelt predatie door vossen slechts een marginale rol en is afschot van vossen dus niet nodig. Voorstanders van afschot menen dat de invloed van de vos op prooipopulaties dermate hoog is, dat afschot noodzakelijk is of kan bijdragen aan het beschermen van een bedreigde prooisoort
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.