Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369808
Title Bosreservaat Mattemburgh : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Schelhaas, M.J.; Sanders, M.E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 223) - 49
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - vegetatie - plantensuccessie - luchtfotografie - structuur - nederland - forests - reserved forests - nature reserves - vegetation - plant succession - aerial photography - structure - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract Bosreservaat Mattemburgh is als een voormalig landgoedbos aangelegd op de Zuidgeester Heide in de periode 1845-1860. Het bos bestaat uit een eerste boomlaag van grove den en een tweede boomlaag met zomereik. De bodemvegetatie wordt gedomineerd door bochtige smele, brede stekelvaren en pijpenstrootje. Na de bosaanleg is het bos nooit gedund. Al het dode hout is in het bos achtergebleven. Het bos is in ontwikkeling naar een zomereikenbos, waarin de rol van beuk voorlopig ondergeschikt is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.