Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370838
Title Houting in het IJsselmeergebied. Een uitgestorven vis terug?
Author(s) Winter, H.V.; Leeuw, J.J. de; Bosveld, J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C084/08) - 31
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) coregonus - noordzee - populatie-ecologie - populatiebiologie - herintroductie van soorten - ijsselmeer - coregonus - north sea - population ecology - population biology - reintroduction of species - lake ijssel
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De oorspronkelijke populatie Noordzeehouting (Coregonus oxyrhynchus) van het Rijnstroomgebied wordt beschouwd als uitgestorven sinds 1939. In 1992 is begonnen met een grootschalig uitzetprogramma van houting in Duitsland op basis van een Deense entpopulatie van de rivier de Vidå die uitmondt in de Noordzee. Hoewel de taxonomische status van houting en andere coregoniden (waaronder grote marene) nog veel onduidelijkheden bevat en aan wetenschappelijke discussie onderhevig is, is deze Deense populatie waarschijnlijk het meest verwant aan de oorspronkelijke houtingpopulatie Voor een adequate bescherming van deze houtingpopulatie is het van belang hoe deze populatie zich verder ontwikkelt, hoe trekpatronen zich ontwikkelen in het Rijnstroomgebied en welke habitats en migratiemogelijkheden daarbij van belang zijn en hoe grootschalige milieuveranderingen en klimaatveranderingen van invloed kunnen zijn op het toekomstig succes van de houting in het Rijnstroomgebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.