Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371456
Title Paardenhouderij en landschap, hoe pakken gemeenten het op?
Author(s) Agricola, H.J.; Wielen, P. van der; Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1721) - 68
Department(s) Landscape Centre
Forest and Nature Conservation Policy
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) regionale ontwikkeling - landgebruik - landschap - paarden - beleidsevaluatie - gelderse vallei - gemeenten - regional development - land use - landscape - horses - policy evaluation - gelderse vallei - municipalities
Categories Rural Development / Land Use Planning / Public Administration (General)
Abstract In opdracht van het ministerie van LNV is onderzocht hoe de paardenhouderij in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, en op welke wijze beleidsontwikkeling heeft plaatsgevonden voor de paardenhouderij in relatie tot landschap, apart geanalyseerd qua rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid . Vervolgens is de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de juridische verankering van het paardenbeleid onder de loep genomen. Het laatste hoofdstuk betreft de gebiedscase Gelderse Vallei. In dit gebied heeft een beleidsontwikkeling plaatsgevonden die als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s in Nederland. De meerwaarde van regionale samenhang in het beleid en de besluitvorming is evident om tot een landschapsgerichte paardenhouderij te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.