Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372337
Title "Onderzoeksagenda 2005: door u bepaald": verslag bijeenkomst Platform Arbeid 15-9-2004
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Wageningen : Animal Sciences Group - 5
Department(s) Animal Sciences Group
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) werkorganisatie - ergonomie - arbeidsnormen - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - arbeid in de landbouw - organization of work - ergonomics - work norms - entrepreneurship - job skills - farm labour
Categories Labour Studies (General)
Abstract Het Platform Arbeid is een medium van onderzoeksaanbieders en onderzoeksvragers op het gebied van arbeidsvraagstukken in de agrarische sector. In het artikel wordt een bijeenkomst van het Platform Arbeid in 2004 beschreven. De bijeenkomst had tot doel toekomstige arbeidsknelpunten en uitdagingen op gebied van arbeid en ondernemerschap te signaleren op basis van algemene trends in de sector, en deze knelpunten en uitdagingen te vertalen naar (concrete) onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen. Daarnaast werden in een kennismarkt de resultaten en de stand van zaken van het lopende arbeidsonderzoek uiteengezet
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.