Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372759
Title De N340- noodzakelijk goed door de tuin van Nederland; De relatie tussen infrastructuur en gebiedsontwikkeling in het Vechtdal.
Author(s) Middag, A.D.; Timmermans, M.; Hoofwijk, H.; Jaarsma, C.F.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 249) - ISBN 9789085851806 - 70
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2008
Keyword(s) landgebruiksplanning - regionale ontwikkeling - infrastructuur - verkeer - wegen - landschapsbescherming - dalen - beekdalen - overijssel - land use planning - regional development - infrastructure - traffic - roads - landscape conservation - valleys - brook valleys - overijssel
Categories Land Use Planning
Abstract De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder verschenen afstudeeronderwerp (van eerste twee auteurs) aan ten grondslag ligt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.