Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372764
Title Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid
Author(s) Brouwer, F.M.; Dirkx, G.H.P.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-studie 8) - ISBN 9789078207061 - 114
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - landschapsbescherming - beleid - landbouw - ruimtelijke ordening - nederland - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - nature conservation - landscape conservation - policy - agriculture - physical planning - netherlands - ecological network - natura 2000
Categories Nature Management (General) / Physical Planning (General)
Abstract De WOT Natuur & Milieu laat veel onderzoek uitvoeren om het natuur- en landschapsbeleid te ondersteunen. Deze studie geeft een overzicht van het recente onderzoek. De bijdragen liggen op het raakvlak van natuur, landschap, economie en beleid. Als basis voor de verdere kennisontwikkeling wordt per thema een reflectie gegeven op de bereikte resultaten: waar liggen nog kennishiaten en welk onderzoek zou uitgevoerd moeten worden om het beleid effectiever te krijgen? En kan het onderzoek anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zoals het vernieuwde EU-beleid en klimaatsveranderingen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.