Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 373524
Title Onderzoek naar duurzame koelmethoden
Author(s) Broeze, J.; Lukasse, L.J.S.; Wictor, E.
Source RCC Koude & Luchtbehandeling 101 (2008)11. - ISSN 0925-630X - p. 43 - 43.
Department(s) AFSG Quality in Chains
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) koelsystemen - koelen - koudeopslag - verse producten - energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - vervangbare hulpbronnen - energiebesparing - cooling systems - cooling - cold storage - fresh products - energy consumption - sustainability - renewable resources - energy saving
Categories Physical Operations
Abstract De verduurzaming van koeltechniek in Nederland verloopt heel geleidelijk. In de meeste nieuwe systemen wordt nog gekozen voor gangbare mechanische principes, met duurzamere koudemiddelen en hogere efficiënties. Hoewel inmiddels vele duurzame koelprincipes beschikbaar zijn (met hernieuwbare drijvende kracht, anders dan elektriciteit), is het aandeel van die Renewable Cooling technieken in de praktijk nog zeer beperkt. In andere, meer zuidelijke landen, is het aandeel alternatieve duurzame koelprocessen veel groter. In een door EOS gefinancierd project wordt door de onderzoekers uitgezocht waarom dat in Nederland nog niet lukt, en wat er nodig is om dat wel van de grond te krijgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.