Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 373618
Title Helpt boeren de nationale landschappen? : een empirische analyse van de landbouw en haar effecten op kernkwaliteiten
Author(s) Verburg, R.W.; Leneman, H.; Bommel, K.H.M. van; Dijk, J.J. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 83) - 143
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - kwaliteit - nederland - bedrijfsgrootte in de landbouw - intensivering - agriculture - nature conservation - landscape conservation - quality - netherlands - farm size - intensification
Categories Nature Management (General) / Agriculture in the Netherlands
Abstract Dit rapport beschrijft de fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen tussen 1980 en 2005 van de grondgebonden landbouw binnen en buiten de Nationale Landschappen. Verder zijn de relaties tussen bedrijfskenmerken en kernkwaliteiten met behulp van regressiemodellen beschreven. Daarna zijn deze modellen gebruikt om de effecten van schaalvergroting en intensivering op kernkwaliteiten voor het jaar 2020 te berekenen. Effecten van verbreding- en verdiepingactiviteiten op kernkwaliteiten zijn alleen kwalitatief beschreven. De uitkomsten van de ex ante analyse zijn gebruikt om opties voor beleid te formuleren. Trefwoorden: Nationale Landschappen, landbouw, kernkwaliteiten, schaalvergroting, intensivering, verbreding, verdieping
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.