Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 37434
Title Loonwerker helpt veehouder bij een betere bedrijfsgezondheid.
Author(s) Noordhuizen, J.P.T.M.; Frankena, K.
Source Landbouwmechanisatie 48 (1997)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 21.
Department(s) Adaptation Physiology
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) infectieziekten - ziektepreventie - diergeneeskunde - melkvee - melkveehouderij - dierlijke meststoffen - drijfmest - bacterieziekten - micro-organismen - virusziekten - diergezondheid - hygiëne - boerderij uitrusting - gezondheid op het werk - bedrijfshygiëne - loonbedrijven - infectious diseases - disease prevention - veterinary science - dairy cattle - dairy farming - animal manures - slurries - bacterial diseases - microorganisms - viral diseases - animal health - hygiene - farm equipment - occupational health - industrial hygiene - wage labour enterprises
Categories Public Health
Abstract Net zoals een inseminator, een voorlichter, een dierenarts of willekeurig welke bezoeker is de loonwerker een mogelijke verspreider van smetstof. Hoe zit dat dan met smetstof en mest? Mest als een bron van mogelijke versleep van besmetting tussen bedrijven. Wat kun je er aan doen om die risico's te elimineren of op zijn minst te beperken? Dit artikel geeft u een aantal oplossingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.