Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 374737
Title Landschap beschermen en ontwikkelen : evaluatie en beleidsopties
Author(s) Kuiper, R.; Egmond, P.M. van; Groot, S. de; Farjon, J.M.J.; Heiligenberg, H.; Nieuwenhuizen, W.; Snellen, D.; Dirkx, G.H.P.
Source Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving no. 500156001/2008)
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landschap - landschapsbescherming - landgebruik - kwaliteit - stedelijke planning - overheidsbeleid - nationale landschappen - beleidsevaluatie - landscape - landscape conservation - land use - quality - urban planning - government policy - national landscapes - policy evaluation
Categories Landscape Architecture (General) / Land Use Planning
Abstract De publicatie Landschap beschermen en ontwikkelen: evaluatie en beleidsopties is een beknopte studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar het landschapsbeleid in Nederland. Het PBL brengt deze notitie uit naar aanleiding van de Kamerbehandeling van de Agenda Landschap. En de conclusie luidt: Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.