Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 374838
Title Waardewerken heeft multifunctionele landbouw een gezicht gegeven
Author(s) Jong, D. de
Source Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 36 - 39.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) evaluatie - programma-evaluatie - netwerkanalyse - overheidsbeleid - multifunctionele landbouw - systeeminnovatie - maatschappelijk draagvlak - evaluation - program evaluation - network analysis - government policy - multifunctional agriculture - system innovation - public support
Categories Innovation Studies (General)
Abstract Welke invloed heeft Waardewerken, het innovatienetwerk van pionierende ondernemers in de multifunctionele landbouw, gehad op beleid en praktijk? Dit was de hoofdvraag bij de evaluatie van het innovatienetwerk Waardewerken. Via de Most Significant Change-methode hebben betrokkenen bij het netwerk gezamenlijk geleerd en gereflecteerd op veranderingen, en is door het verzamelen van verhalen de ‘oogst’’ van Waardewerken in kaart gebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.