Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 375341
Title Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker: inventarisatie van praktijkvoorbeelden
Author(s) Hegger, D.L.T.; Vliet, B.J.M. van; Spaargaren, G.; Frijns, J.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit & KWR Watercycle Research Institute - 72
Department(s) Environmental Policy
WIMEK
Publication type Scientific report
Publication year 2008
Keyword(s) water - drinkwater - kraanwater - watervoorziening - koelsystemen - waterzuivering - huishoudens - innovaties - innovatie adoptie - watergebruik - consumentengedrag - huishoudelijke consumptie - consumenten - nederland - water - drinking water - tap water - water supply - cooling systems - water treatment - households - innovations - innovation adoption - water use - consumer behaviour - household consumption - consumers - netherlands
Categories Environmental Policy
Abstract KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is één van die kennisvragen. Om inzicht te verkrijgen in toekomstig klantgedrag laat Kiwa Water Research het onderhavige onderzoek ‘gedragspraktijk watergebruik’ uitvoeren, waarvan dit rapport het eerste product is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.