Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 375422
Title Eco-hydrodynamic modelling of primary production in coastal waters and lakes using BLOOM
Author(s) Los, F.J.
Source Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085853299 - 276
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Dissertation, externally prepared
Publication year 2009
Keyword(s) ecologie - wiskundige modellen - simulatiemodellen - kustwateren - meren - algen - cyanobacteriën - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - volkerak-zoommeer - voordelta - ecology - mathematical models - simulation models - coastal water - lakes - algae - cyanobacteria - aquatic ecology - aquatic ecosystems - volkerak-zoommeer - voordelta
Categories Aquatic Ecology / Hydrology
Abstract Met BLOOM wordt de hoeveelheid en samenstelling van algen uitgerekend in relatie tot de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de hoeveelheid licht in het water en begrazing. In vergelijking tot de meeste andere operationele modellen beschouwt BLOOM een relatief groot aantal algensoorten en werkt het volgens een alternatief competitieprincipe. De rekentijd van het model is relatief kort, wat ervoor zorgt dat kan worden ingezet voor complexe systemen en langjarige berekeningen. BLOOM wordt wereldwijd toegepast op meren, stelsels van kanalen, zeearmen, lagunes en kustzeeën. Recente toepassingen betreffen de aanleg van de tweede Maasvlakte, analyse van de gevolgen van de stormvloedkering op de Lagune van Venetië en de milieu-effectrapportage van het Volkerak Zoommeer, waar het gaat om de vraag of dit zoet moet blijven of weer zout moet worden. Hoewel het model maar een deel van het aquatische ecosysteem nabootst, blijken de resultaten toch nauwkeurig genoeg om managers van waardevolle informatie te voorzien
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.