Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 375796
Title Koeien melken in natuurgebeid voor nieuw elan in Varsen
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2008 (2008)19. - p. 20 - 21.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - landgebruik - regionale planning - begrazing - reconstructie - natuurgebieden - overijssel - dairy farming - land use - regional planning - grazing - reconstruction - natural areas - overijssel
Categories Animal Husbandry (General) / Nature Management (General)
Abstract De 200 hectare rond Op den Dunnenwind moest terug naar de natuur. Dit is het resultaat van de plannen in het kader van de reconstructie Salland/Twente, waarbij het gebied langs de Vecht tussen Ommen en Dalfsen was aangewezen als verwevingsgebied, waar zowel landbouw als natuur zou blijven. De grootschalige camping is verdwenen, de boer is uitgekocht. Hij is met zijn koeien naar elders vertrokken. Twee jaar geleden ontvouwden de overheden en Staatsbosbeheer de voornemens voor het gebied. De dorpelingen Henny en Bertus Hekman zetten in op een compleet nieuw concept van melkveehouderij in de natuur. Nog steeds is het niet rond, maar er zit beweging in, vertelt Henny hoopvol
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.