Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376637
Title Commentaar op het preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht d.d. 25 april 2008 'Pacht: stand van zaken en toekomst' van Louis Slangen
Author(s) Luijt, J.
Source Tijdschrift voor Agrarisch Recht 68 (2008)5. - ISSN 1874-9674 - p. 201 - 204.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) pachtrecht - eigendomsrechten - pachtovereenkomsten - prijzen - landbouwprijzen - kritiek - tenants' rights - property rights - farm leases - prices - agricultural prices - criticism
Categories Agricultural Law
Abstract In zijn preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht (gepubliceerd in Agr.r.2008, p. 118 e.v.) levert dr. Slangen kritiek op het advies van de Commissie Pachtnormen van 2006. Dit advies heeft, zoals bekend, ten grondslag gelegen aan het nieuwe pachtprijzenstelsel. De kritiek van Slangen is vermeld in de hoofdstukken 6 en 7 van het preadvies `Pacht: stand van zaken en toekomst¿ en houdt ogenschijnlijk geen verband met de inhoud van de overige hoofdstukken. In deze bijdrage willen wij ingaan op deze kritiek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.