Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376648
Title Europa hindert Nederlandse ambitie
Author(s) Pedroli, G.B.M.
Source Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 7 - 7.
Department(s) Landscape Centre
Land Dynamics
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) landschapsecologie - landschapsbescherming - eu regelingen - landscape ecology - landscape conservation - eu regulations
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Tientallen belangenorganisaties en overheden tekenden in september een landschapsakkoord om de alsmaar toenemende verrommeling een halt toe te roepen. Een unieke samenwerking en mooie ambitie. Maar daarmee is het Nederlandse landschap nog niet gered, waarschuwt landschapsecoloog Bas Pedroli. Want op Europees niveau worden ondertussen afspraken gemaakt die die ambitie tegenwerken. In Pedroli's ogen heeft het rijk daarbij de taak om zorg te dragen voor het landschap als een publiek goed. Het valt moeilijk in markteconomische termen te definiëren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.