Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376718
Title Productenlijst bij pilot gegevensuitwisseling dap's
Author(s) Bokma-Bakker, M.H.
Source [S.l.] : S.n. - 13
Department(s) Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire producten - informatieverspreiding - veterinarians - veterinary services - veterinary products - diffusion of information
Categories Veterinary Science (General) / Communication Studies (General)
Abstract Deze notitie gaat in op de producten die kunnen worden gegenereerd uit de huidige gegevensuitwisseling tussen dierenartsenpraktijken (pilotperiode augustus ’06 – maart ‘07) en hoe deze kunnen aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van stakeholders. We onderscheiden hierbij 3 groepen stakeholders: praktiserende dierenartsen; primaire sector / georganiseerd bedrijfsleven; overheid. De productenlijst is bedoeld als achtergrondinformatie bij te houden interviews in februari ’07 met belangrijke stakeholders om hun precieze informatiebehoeften te achterhalen, welke informatieproducten daarbij aansluiten en andere relevante zaken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.