Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376720
Title Eerste schets voor een monitoringssysteem van dierenartsenpraktijken : workshop dierenartsen monitoring diergezondheid 1 mei '06
Author(s) Bokma-Bakker, M.H.
Source Wageningen : Animal Sciences Group - 9
Department(s) Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - informatieverspreiding - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - diffusion of information
Categories Veterinary Science (General) / Communication Studies (General)
Abstract In deze notitie staan de eerste schetsen over mogelijke uitwisseling van veterinaire informatie tussen dierenartsenpraktijken, zoals deze op 1 mei '06 in een workshop naar voren zijn gebracht. Afgesproken is dat de ideeën eerst besproken worden binnen de eigen praktijk om na te gaan hoe collega's er over denken, waarna, bij voldoende draagvlak, in een 2e workshop één en ander verder kan worden aangescherpt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.