Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376721
Title Voortgangsrapportage analyse slagingskans : Dap-netwerk
Author(s) Bokma-Bakker, M.H.
Source [S.l.] : S.n. - 2
Department(s) Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - monitoring - netwerken - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - monitoring - networks
Categories Veterinary Science (General) / Communication Studies (General)
Abstract De Begeleidingscommissie Datamonitor Varkens heeft op 17-3-'06 geconcludeerd dat het goed is om in een strategisch overleg met dierenartsenpraktijken na te gaan of de uit eerder analyse naar voren gekomen onderdelen van monitoring de benodigde energie met zich meedragen om een DAP-netwerk op dit punt van de grond te krijgen. De Begeleidingscommissie heeft WUR op gevraagd om het voortouw te nemen in het organiseren van dit overleg. Naar aanleiding hiervan zijn door WUR 2 workshops met 4 dierenartsen uit landelijk en regionaal opererende dierenartsenpraktijken gehouden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.