Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376801
Title De Natuurschoonwet: Borger van Nederlands natuurschoon?
Author(s) Boon, L. den; Schuurman, S.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)10. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) landgoederen - landschapsbescherming - natuurbescherming - recht - Nederland - estates - landscape conservation - nature conservation - law - Netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract De Natuurschoonwet (NSW) biedt voor landgoederen in Nederland diverse fiscale voordelen. De NSW stelt geen eisen aan de kwaliteit van het natuurschoon, wel aan de omvang van het landgoed (namelijk minstens 5 ha groot). Wat is de invloed van deze wet op landgoederen. Dat is nagegaan in een studentenonderzoek (Schuurman) door drie landgoederen onder de loep te nemen en tevens bij 23 landgoederen de toekomstmogelijkheden na te gaan, en wel in Overijssel en Gelderland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.