Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 376871
Title Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing van klimaateffecten
Author(s) Hermans, A.G.M.; Otten, J.; Bakel, P.J.T. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)4. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 32.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) klimaatfactoren - hydrologie - hydrologie van stroomgebieden - klimaatverandering - waterbeheer - modellen - kwel - grondwaterstroming - modelleren - gelderse vallei - climatic factors - hydrology - catchment hydrology - climatic change - water management - models - seepage - groundwater flow - modeling - gelderse vallei
Categories Hydrology
Abstract Provincies en waterschappen bereiden zich voor op een warmer en grilliger klimaat. Met name voor watersystemen met een interactie tussen traag en snel reagerende deelsystemen is een regionaal hydrologisch model noodzakelijk om klimaateff ecten inzichtelijk te maken. In dit artikel wordt dit geïllustreerd voor het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem. Voor de KNMI’06-klimaatscenario’s zijn de veranderingen in grondwaterstanden en kwel berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de traag reagerende systemen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe en het snel reagerende systeem van de tussenliggende Gelderse Vallei. Vervolgens wordt ingegaan op klimaatscenario’s en nat- en droogteschade voor de landbouw en de doelrealisatie voor natuur
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.