Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377085
Title Korte levensduur melkvee: structureel in systeem ?
Author(s) Gosselink, Jules
Event Presentatie Symposium "Over de grenzen van de wetenschap", 2008-06-12/2008-06-12
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2008
Keyword(s) dairy farming - animal welfare - lifespan - cows
Categories Animal Health and Welfare / Farm and Captive Animals (General)
About Powerpoint betreffende het symposiumdiscussie-thema rond de korte levensduur van de gemiddelde koe in de intensieve melkveehouderij. Dat heeft consequenties voor het aantal stuks jongvee dat moet worden grootgebracht, de wijze van voeren van de lacterende en niet-lacterende dieren, de dagproductie die in de enkele productieve jaren moeten worden gehaald en de snelheid van genetische voortgang van de veestapel. Deze werkwijze staat haaks op wat in het verleden gangbaar was en wat in de biologische landbouw wenselijk wordt geacht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.