Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377121
Title Het cliché: eiwittekort op biologische melkveebedrijven : verschillende bedrijfsvoeringen tonen aan dat dit goed is op te lossen
Author(s) Plomp, M.
Source Ekoland 24 (2004)6. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) biologische landbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - rundveevoeding - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voer - voedingsrantsoenen - voersamenstelling - voederwaardering - voedingswaarde - eiwitwaarde - eiwitten - eiwit - grassen - graskuilvoer - graslandbeheer - klavers - agrarische bedrijfsvoering - voedergrassen - organic farming - dairy farming - dairy farms - cattle feeding - forage - roughage - fodder - feeds - feed rations - feed formulation - feed evaluation - nutritive value - protein value - proteins - protein - grasses - grass silage - grassland management - clovers - farm management - fodder grasses
Categories Organic Farming / Cattle / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Door een laag eiwitgehalte in het ruwvoer is er op veel biologische melkveebedrijven in de stalperiode een tekort aan eiwit in het rantsoen. Dit tekort moet vervolgens aangevuld worden met duur eiwitrijk krachtvoer. Uit ervaringen van melkveehouders die deelnemen aan het project Bioveem blijkt dat het eiwittekort sterk verminderd kan worden door beter in te spelen op de mogelijkheden van gras en grasklaver en het eiwit uit het najaarsgras beter te benutten. Met meer aandacht voor maaitijstip, inkuilmethode, beweidingsintensiteit, bijvoeding en rantsoensamenstelling is de eiwitbenutting te verbeteren; het eiwitoverschot in de herfst kan dan benut worden in andere perioden van het jaar. De noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter, omdat in de toekomst de eiwitrijke grondstoffen van biologisch krachtvoer duurder zullen worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.