Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377348
Title GPS'en en andere nieuwe vormen van recreatie in de natuur
Author(s) Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van
Source Vakblad Natuurbeheer 2003 (2003)5. - ISSN 1388-4875 - p. 87 - 89.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) natuurbescherming - recreatie - recreatieactiviteiten - actieve recreatie - lopen - schade - openluchtrecreatie - globale plaatsbepalingssystemen - natuur - ecosysteemdiensten - outdoor recreation - nature conservation - recreation - recreational activities - active recreation - walking - damage - global positioning systems - nature - ecosystem services
Categories Nature Management (General) / Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Alterra verrichtte een verkennend onderzoek naar een aantal nieuwere recreatievormen: GPS-wandelen, struinen, mountainbiken, paalkamperen, laarzenpaden en speelbossen. Welke voorzieningen zijn nodig, kosten en baten, effecten op de natuur en het draagvlak voor de natuur, etc. De consequenties van GPS-routes en geocaching (schatzoeken m.b.v. GPS) op een rij, en de voornaamste conclusies voor de andere recreatie-activiteiten. Alterra-rapport 745: T.A. de Boer & J.K. van Raffe (2003) Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.