Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377505
Title Toezicht op minimum maaswijdte
Author(s) Machiels, M.A.M.; Marlen, B. van; Densen, W.L.T. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/08) - 16
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) visserij - vis vangen - uitrusting - vistuig - netten - regelingen - wetgeving - bemonsteren - Nederland - fisheries - fishing - equipment - fishing gear - nets - regulations - legislation - sampling - Netherlands
Categories Fishing Technology
Abstract De vangst en sterfte van vis wordt hoofdzakelijk bepaald door de maaswijdte (of maasopening) in de kuil van het gebruikte visnet. Meting van maaswijdte is niet eenvoudig en de huidige regelgeving is aan kritiek onderhevig. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw meetprotocol en meetinstrument. De visserij op tong met 80 mm en een minimummaat van 24 cm is gevoelig voor een juiste vaststelling van de maaswijdte van de kuil. Dit rapport behandelt statistische en juridische aspecten van de huidige regelgeving en de eventuele invoering van de nieuwe OMEGA-maaswijdtemeter.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.